Informacje Rozbudowa wodociągu w ulicy Prostej zakończona !
  • 12 listopada 2020

Rozbudowa wodociągu w ulicy Prostej zakończona !

W dniu 31 października 2020 roku zakończyła się budowa sieci wodociągowej w ul. Prostej na odcinku od ulicy Kolejowej di istniejącego wodociągu w okolicach posesji nr 10 wraz z przyłączeniem do posesji, które zasilane są wodą z istniejącego wodociągu w ulicy Prostej. Inwestycja ta, uporządkuje gospodarkę wodną na tym terenie i zapobiegnie przesyłowi wody do odbiorców poprzez działki prywatne, na których zlokalizowany jest istniejący wodociąg.

W ulicy Prostej istnieje wodociąg zasilany w wodę z terenu byłych zakładów przemysłowych. Przebiega on w działkach prywatnych zlokalizowanych po południowej stronie przedmiotowej ulicy. Lokalizacja wodociągu uniemożliwiała jego prawidłową eksploatację, a średnica wykluczała możliwość uzbrojenia wodociągu w urządzenia wodnej ochrony przeciwpożarowej. Zadaniem nowego wodociągu będzie zaopatrzenie w wodę zlokalizowanych na tym terenie posesji z zapewnieniem wymaganej ilości i ciśnienia wody oraz dostarczenie wody do celów przeciwpożarowych, co przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz szybszego i lepszego dostępu do sieci wodociągowej w razie pożaru.

Inwestycję realizował Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Budownictwo Ogólne i Drogowe Jacek Jańczyk z Ozorkowa. Wartość kontraktu to 35 055,00 brutto.