Informacje Sprzedaż ciepła w roku 2019
  • 20 lipca 2020

Sprzedaż ciepła w roku 2019

Sprzedaż ciepła w roku 2019 w porównaniu do lat ubiegłych w GJ (gigadżul)

 

 rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sprzedaż

ciepła w GJ (gigadżul)

 

113.372,4

 

 

99.118,5

 

101.077,6

 

111.482,0

 

113.187,6

 

109.905,6

 

102.444,3

 

Pomimo podłączenia do sieci nowych odbiorców, w ostatnich latach systematycznie spadała sprzedaż ciepła. Znaczący wpływ na tę sytuację miały przeprowadzone w ostatnich latach przez naszych głównych odbiorców (OSM, Wspólnoty Mieszkaniowe, Szkoły i Przedszkola) inwestycje związane z termomodernizacją swoich zasobów. Dla przykładu : OSM w okresie trwania prac zmniejszyła moc zamówioną z 15,71 MW do 8,97 MW przy czym pozostali odbiorcy również zmniejszyli zapotrzebowanie na ciepło. Rezultatem tych działań jest to, że w chwili obecnej moc zamówiona przez wszystkich odbiorców wynosi 15,71 MW, czyli tyle ile jeszcze kilka lat temu wynosiła moc zamówionej energii przez OSM. W roku 2019 spadek sprzedaży ciepła spowodowany był wyjątkowo łagodnymi warunkami atmosferycznymi.