Informacje Sprzedaż wody w latach 2016-2019
  • 04 sierpnia 2020

Sprzedaż wody w latach 2016-2019

Szanowni Państwo,

 w roku 2019 Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., dokładniej Zakład Wodociągów i Kanalizacji dostarczył Państwu 710.624 m³ wody. Na wzrost sprzedaży wody w stosunku do roku 2018 zdecydowany wpływ miały warunki atmosferyczne w okresie letnim, szczególnie w grupie gospodarstw domowych. Susza jaka panowała w tym czasie skłaniała odbiorców wody do większego jej zużycia, szczególnie do utrzymania terenów zielonych.

Strukturę sprzedaży wody w latach 2016 – 2019 r., z podziałem na grupy cenowe (według taryfy), przedstawia poniższy wykres. Widać na nim jak kształtuje się sprzedaż wody, którą generują klienci z dwóch grup odbiorców tj.:

  • gospodarstwa domowe (odbiorcy indywidualni, spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnoty mieszkaniowe, szkolnictwo),
  • pozostali odbiorcy (przemysł i usługi).