Komunikaty Ważne !
  • 01 września 2020

Ważne !

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przypomina o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz obowiązkowej dezynfekcji rąk na terenie Spółki. Zalecamy również posiadanie jednorazowych rękawiczek. Bezpośrednia obsługa interesantów przebywających, w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba (z wyłączeniem pracowników). Pozostali interesanci oczekują na korytarzu z zachowaniem odpowiedniej odległości. Przedsiębiorstwo nadal rekomenduje ograniczenie osobistych wizyt i zaleca kontakt przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (przesyłka pocztowa).

Bezpieczeństwo interesantów i pracowników jest dla nas najważniejsze !