Awarie Wstrzymanie dostaw wody !
  • 16 sierpnia 2021

Wstrzymanie dostaw wody !

Uwaga ! W nocy z 16 na 17 sierpnia centrum miasta bez wody !

Z poniedziałku na wtorek (z 16 na 17 sierpnia) od godz. 23.00 do 6.00 nie będzie wody na:

Listopadowej na odcinku od Mickiewicza do placu Jana Pawła II

Placu Jana Pawła II

Kościelnej

Kościuszki

Słowackiego

Żwirki

Berka Joselewicza

Wyszyńskiego od nr 1 do nr 39

Powodem jest konieczność usunięcia kolizji wodociągu przebiegającego w ul. Listopadowej z budowaną obecnie kanalizacją deszczową w ulicy . Prace będą prowadzone dziś w nocy, co wymaga wstrzymania dostaw wody na kilka godzin.