Informacje Wymiana izolacji napowietrznej magistrali ciepłowniczej
  • 28 lipca 2020

Wymiana izolacji napowietrznej magistrali ciepłowniczej

W roku 2020 Dział Ciepłownictwa kontynuuje rozpoczętą kilka lat temu wymianę izolacji napowietrznej magistrali ciepłowniczej o dł. ok. 2 km i średnicach 1 x Dn 350 i 2 x Dn 200 począwszy od budynku kotłowni, a kończąc przy ul. Konstytucji 3-go Maja. Magistrala ciepłownicza składa się z trzech rurociągów 1 x Dn 350, który został zbudowany w 1986 r. oraz 2 x Dn 200, które zostały zbudowane w 1972 r.

W chwili obecnej rurociąg Dn 350 jest rurociągiem zasilającym , a rurociągi 2 x Dn 200 rurociągami powrotnymi. Przed podjęciem decyzji o wymianie izolacji sprawdzona została jakość rur stalowych. Są w bardzo dobrym stanie, natomiast stan izolacji szczególnie rurociągów Dn 200 nieremontowanych od dnia budowy był w stanie fatalnym. Wymieniona jest już izolacja rur 2 x Dn 200 pomiędzy ul. Łęczycką a ul. Konstytucji 3-go Maja oraz rury Dn 350 pomiędzy ul. Traugutta, a ul. Konstytucji 3-go Maja.

W roku 2020 w okresie od lipca do września będzie wymieniona izolacja rur 2 x Dn 200 od ul. Łęczyckiej do budynku kotłowni gazowo-olejowej oraz izolacja rury Dn 350 od ul. Łęczyckiej do ul. Wigury.

W załączeniu przedstawiamy zdjęcia przed i po wymianie izolacji pomiędzy ulicami Traugutta i Konstytucji 3-go Maja.