Informacje Wymiana Wodomierzy
  • 18 kwietnia 2023

Wymiana Wodomierzy

OGŁOSZENIE

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Dział Wodociągów i Kanalizacji informuje, że od dnia 17 kwietnia 2023 r. rozpoczyna wymianę wodomierzy głównych dla nieruchomości położonych w Ozorkowie

przy ul. : KRASICKIEGO, PIASKOWEJ, POPRZECZNEJ I GÓRNEJ.

 

Dla ujednolicenia systemu rozliczeń zamontowane zostaną wodomierze główne przystosowane do odczytu radiowego. Wymianie będą podległy wszystkie wodomierze główne, również te z ważną cechą legalizacyjną.

 

Prosimy mieszkańców o udostępnianie pomieszczeń lub studzienek wodomierzowych, w których znajdują się wodomierze.

W celu uzgodnienia terminu i doprecyzowania godziny wizyty przedstawicieli Przedsiębiorstwa,  prosimy o kontakt telefoniczny w godz.700 - 1500                                pod nr tel.: 42 270-04-00 wew. 108 lub 107, 42 270-04-06, 662-009-750.

 

Informujemy również, że w dniach w których będą wykonywane w/w prace możliwe są krótkotrwałe przerwy w dostawie wody.

 

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.