Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizuje zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


www.zainwestujwekologie.pl

                                                                          

Zadania dofinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:


Dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Starzyńskiego oraz przebudowę sieci wodociągowej w ul. Traugutta w Ozorkowie.

Umowa nr 48/OW/P/2018 z dnia 20.06.2018 r.

Wartość ogólna zadania: 1.647.390,46 zł

Wysokość dofinansowania: 792.559.00 zł

Dofinansowanie w formie pożyczki.

Projekt obejmuje wybudowanie:

1)      sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Starzyńskiego z rur

·         kamionkowych Dn 300 o długości L= 676,93 m;

·         kamionkowych Dn 200 o długości L= 275,46 m;

·         kamionkowych Dn 150 o długości L= 348,54 m;

·         PCV Dn 200 o długości L= 30,16 m;

·         PCV Dn 160 o długości L= 24,96 m;

2)      przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji  w ul. Traugutta z rur

·         PEHD Dn 100 o długości L= 2,00 m;

·         PEHD Dn 150 o długości L= 607,57 m;

·         PEHD Dn 200 o długości L= 3,95 m;

·         Przyłącza wodociągowe  o łącznej długości L=416,43 m (42 szt.)

Termin rozpoczęcia: 23.08.2018 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 15.08.2019 r.