Projekty WFOŚiGW
Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Cedrowicach – ETAP I”.

Dofinansowanie do zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Cedrowicach – ETAP I”.                                                      ...

Miniatura
Projekty WFOŚiGW
Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Narutowicza i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Narutowicza, Olczaka i Łącznej w Ozorkowie

Dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Narutowicza i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Narutowicza, Olczaka i Łącznej w Ozorkowie”.   Umowa nr 575/OW/PD/2021 z dnia 13.12.2021 r. Wartość ogólna zadania  983 057,72 zł. Łączna...

Miniatura
Projekty WFOŚiGW
Zakup pojazdu do odbioru i transportu odpadów

Nazwa zadania Zakup pojazdu do odbioru i transportu odpadów Wartość ogólna zadania 990.000,00 zł Wartość dofinansowania (pożyczki) 990.000,00 zł Opis zakresu projektu OPK Sp. z o.o. w dniu 31.12.2020 r. zawarło z WFOŚiGW w Łodzi umowę, w której WFOŚiGW udzielił...

Miniatura
Projekty UE
,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków" POIS.01.01.00-00-006/10

„Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” to hasło przewodnie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w latach 2010–2015 realizowało projekt nr POIS.01.01.0000006/10 pn. „Gospodarka wodnościekowa...

Miniatura
Projekty WFOŚiGW
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Starzyńskiego oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Traugutta

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizuje zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. www.zainwestujwekologie.pl ...

Miniatura
Projekty WFOŚiGW
Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków w ul. Kościelnej oraz Pl. Jana Pawła II

zorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizuje zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. www.zainwestujwekologie.pl ...

Miniatura
Projekty WFOŚiGW
Dofinansowanie na wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizuje zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi www.zainwestujwekologie.pl   Zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu...

Miniatura
Projekty WFOŚiGW
Dofinansowanie na wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizayjnego

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizuje zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. www.zainwestujwekologie.pl   Zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego...

Miniatura