zorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizuje zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


www.zainwestujwekologie.pl

                                                                          

Zadania dofinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:


Dofinansowanie na budowę sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków w ul. Kościelnej oraz Pl. Jana Pawła II w Ozorkowie.

Umowa nr U16029/11046 z dnia 22.11.2016 r.

Wartość ogólna zadania: 235.320,15 zł

Wysokość umorzenia: 150.442.40 zł

Dofinansowanie w formie umorzenia pożyczki.

Projekt obejmuje wybudowanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z przyłączami do budynków przy ul. Kościelnej 1, 3, 5 i 7 oraz Pl. Jana Pawła II 5 i 6 o łącznej długości 449,43 m.

Termin rozpoczęcia: 29.05.2017 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 07.08.2017 r.