Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizuje zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl

 

Zadania dofinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

Dofinansowanie na wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji miasta Ozorków - 2015.
Umowa nr 613/OW/D/2015 z dnia 19.11.2015 r.
Wartość ogólna zadania: 374.204,96 zł
Wysokość dofinansowania: 184.822.00 zł
Dofinansowanie w formie dotacji.
Projekt obejmuje wybudowanie 108 sztuk przyłączy o łącznej długości 1.080,68 m.
Termin rozpoczęcia: 06.08.2015 r.
Termin zakończenia realizacji zadania: 12.11.2015 r.