Dofinansowanie do zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Cedrowicach – ETAP I”.

 

                                                                Umowa nr 718/OW/PD/2021 z dnia 30.12.2021 r.

 

                                                            Całkowita wartość zadania:              8 673 874,12 zł.

                                                            Łączna wysokość  dofinansowania: 7 804 589,00 zł,

                                                             z tego w formie pożyczki :               5 463 214,00 zł,

                                                                  w formie dotacji :                   2 341 375,00 zł.

 

 

                                                                                     Projekt obejmuje:

1.                          Przebudowę i rozbudowę hali osadu w budynku krat wraz z montażem układu do stabilizacji      i przetwarzania osadu.

2.                          Budowę wiaty magazynowej wraz z drogą dojazdową do wiaty.

3.                         Wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (instalacje i sieci międzyobiektowe).

4.                         Zagospodarowanie terenu.

 

 

 

www.wfosigw.lodz.pl