Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizuje zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


www.zainwestujwekologie.pl

 

Zadania dofinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

Dofinansowanie na wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji miasta Ozorków.
Umowa nr 726/OW/D/2014 z dnia 14.11.2014 r.
Wartość ogólna zadania netto: 411.280,02 zł
Wysokość dofinansowania: 204.376.65 zł
Dofinansowanie w formie dotacji.
Projekt obejmuje wybudowanie 143 sztuk przyłączy o łącznej długości 1.460,70 m.
Termin rozpoczęcia: 23.09.2014 r.
Termin zakończenia realizacji zadania: 02.06.2015 r.