Dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Narutowicza i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Narutowicza, Olczaka i Łącznej w Ozorkowie”.

 

Umowa nr 575/OW/PD/2021 z dnia 13.12.2021 r.


Wartość ogólna zadania:  983 057,72 zł.

Łączna wysokość  dofinansowania: 266 742,00 zł,

z tego w formie pożyczki :               186 720,00 zł,

           w formie dotacji :                     80 022,00 zł.

 

Projekt obejmuje:

1)     Przebudowę  i budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Narutowicza z rur kamionkowych Ø 200 mm o długości  318,40 m, budowę odejść bocznych  z rur kamionkowych Ø 150 mm o długości 76,31 m, przebudowę istniejących przyłączy o długości 106,17 m.

2)     Budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Olczaka i Łącznej z rur kamionkowych Ø 200 mm o długości 306,72 m wraz z odejściami bocznymi z rur kamionkowych Ø 150 mm o długości 152,41 m.

 

Termin rozpoczęcia: 18.08.2021 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 30.04.2022 r.

 

www.wfosigw.lodz.plZałączniki