Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizuje zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


www.zainwestujwekologie.pl

Zadania dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:


Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków.

Umowa nr 596/OW/S/2013 z dnia 30.10.2013 r.

Wartość ogólna zadania: 9.498.420,00 zł

Wysokość dofinansowania: 438.181,00 zł

Dofinansowanie w formie pożyczki pomostowej.

Projekt obejmuje wybudowanie:

1. Kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 400, 300 i 200 o łącznej długości 15.143,33 m, w tym przykanaliki sanitarne o średnicy Ø 150 i 200 w ilości 791 sztuk.

2. Sieci wodociągowej o średnicy Ø 160, 150, 110 i 80 o łącznej długości 3.388,54 m, w tym przykanaliki sanitarne o średnicy Ø 40, 50 i 63 w ilości 106 sztuk.

Termin rozpoczęcia: 04.08.2010 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 30.11.2013 r.