Nazwa zadania: Zakup pojazdu do odbioru i transportu odpadów

Wartość ogólna zadania : 990.000,00 zł

Wartość dofinansowania (pożyczki): 990.000,00 zł

Opis zakresu projektu:
OPK Sp. z o.o. w dniu 31.12.2020 r. zawarło z WFOŚiGW w Łodzi umowę, w której WFOŚiGW udzielił pożyczki w kwocie 990 000,00 zł na realizację zadania ,,Zakup pojazdu do odbioru i transportu odpadów".

Termin zakończenia realizacji zadania: 30.09.2021 r


Zakup dofinansowany ze środków: